Loading...

ANVÄNDARVILLKOR

ÖVERSIKT

Den här hemsidan drivs av Lapland Ice & Light AB.  Uttrycken “vi”, “oss” och “vår” på denna webbplats refererar till Lapland Ice & Light AB. Lapland Ice & Light AB erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängligt från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policys och tillkännagivanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köper något från oss, tar du del av Servicen och godkänner att förbinda dig till följande villkor (Användarvillkor, Villkor), inklusive ytterligare villkor och policys som refereras till härnedan och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Användarvillkoren gäller alla användare av webbplatsen, inkluderat men ej begränsat till, användare som är fönstershoppare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragare av innehåll.

Vänligen läs Användarvillkoren noggrant innan du besöker eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen, godkänner du att binda dig till dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner samtliga villkor i detta avtal kan du inte besöka hemsidan eller använda några tjänster. Om dessa Användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännande uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Eventuella nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av Användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller besök till webbplatsen efter att eventuella ändringar har uppdaterats utgör godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 1 – ANVÄNDARVILLKOR ONLINE

Genom att godkänna dessa Användarvillkor intygar du att du är minst myndig i ditt hemland eller på din bostadsort, eller att du är myndig i ditt hemland eller på din bostadsort och du har gett oss ditt samtycke att tillåta minderåriga anhöriga att använda den här webbplatsen.

Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål, inte heller får du, vid användningen av Tjänsten, bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra några datavirus, eller någon kod av destruktiv natur.

Ett brott mot eller överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster.

SEKTION 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst, vid vilken tidpunkt som helst.

Du förstår att ditt innehåll (inte kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar via olika nätverk; och (b) ändras för att anpassa sig och rätta sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Tjänsten, användningen av Tjänsten eller tillträde till Tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.

Rubrikerna som används i detta avtal är endast till som hjälpmedel och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

SEKTION 3 – RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, komplett eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast till för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att samråda med primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Tillförlit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.

Den här webbplatsen kan innehålla viss historisk information. Historisk information, ovillkorligen, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

SEKTION 4 – FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan förvarning.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning när som helst.

Vi ska inte vara ansvariga för dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, upphävande eller upphörande av Tjänsten.

SEKTION 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämplig)

Vissa produkter och tjänster kan vara tillgängliga endast på nätet via hemsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är endast föremål för retur eller utbyte enligt vår Returpolicy.

Vi har gjort allt för att så noggrant som möjligt visa färger och bilder på våra produkter som visas på webbplatsen. Vi kan inte garantera att din dators bildskärm visar färger på ett korrekt sätt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldig, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan komma att utöva denna rättighet utifrån en bedömning från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produkters prissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter eget gottfinnande av oss. Vi förbehåller oss rätten att upphöra med någon produkt när som helst. Eventuellt erbjudande för någon produkt eller tjänst som gjorts på denna webbplats är ogiltig där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på någon av våra produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att korrigeras.

SEKTION 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra vilken order som helst som du placerar hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan innefatta beställningar som är placerade av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller order som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Vid händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning kan vi komma att försöka att meddela dig genom att kontakta e-postadressen och/eller faktureringsadressen/telefonnumret som angavs vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som enligt vår bedömning verkar vara placerade av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du godkänner att du tillhandahåller aktuell, fullständig och exakt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du godkänner att du omgående uppdaterar ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För fler detaljer, se vår Returpolicy.

SEKTION 7 – VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilka vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller ingång till.

Du godkänner att vi ger tillgång till sådana verktyg ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt” utan garantier, representation eller villkor av något slag samt utan stöd. Vi har inget ansvar över något som uppstår från eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds genom webbplatsen sker helt på din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren av vilka verktyg som tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör (er).

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och hjälpmedel). Sådana nya funktioner och/eller Tjänster ska också omfattas av dessa Användarvillkor.

SEKTION 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

Visst innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan rikta dig till tredjepartswebbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att granska eller utvärdera innehållet eller noggrannheten och vi garanterar inte och ansvarar inte för material från tredje part eller webbplatser eller för andra material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för skada eller åverkan i samband med inköp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noga igenom tredjeparts policy och praxis och se till att du förstår dem innan du engagerar dig i någon transaktion. Klagomål, yrkanden, oro eller frågor angående produkter från tredje part ska riktas till tredje part.

SEKTION 9 – ANVÄNDARKOMMENTARER, ÅTERKOPPLINGAR OCH ÖVRIGT INNEHÅLL

Om du, på vår begäran skickar oss vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller om du utan förfrågan från oss skickar oss kreativa idéer, förslag, utkast, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (samlat, "kommentarer") godkänner du att vi, när som helst, kan, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda eventuella kommentarer som du vidarebefordrar till oss via något medium. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende (2) betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) svara på eventuella kommentarer.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotande, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor.

Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig eller proprietär rättighet. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datorvirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och att de är korrekta. Vi påtar oss inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer från dig eller någon tredje part.

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION

Din inlämning av personlig information via butiken regleras av vår Integritetspolicy. Se vår Integritetspolicy

SEKTION 11 – FAKTAFEL, FELAKTIGHETER OCH BRISTER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i Tjänsten som innehåller skrivfel, felaktigheter eller brister som kan avse produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella faktafel, felaktigheter eller försummelser, och för att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan förvarning (inklusive efter beställning).

Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga informationen i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men ej begränsad till, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdateringsdatum tillämpas i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, bör vidtas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdateras.

SEKTION 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som tillägg till övriga förbud som anges i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagligt syfte, b) att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, d) att åsidosätta eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andra människors immateriella rättigheter e) att trakassera, misshandla, förolämpa, skada, anklaga, förtala, avskräcka, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller handikapp (f) lämna in falsk eller vilseledande information (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kan eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller av någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet (h) att samla in eller spåra andra personers personuppgifter (i) till spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (j) för oanständigt eller omoraliskt syfte eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna hos Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avbryta din användning av Tjänsten eller någon relaterad webbplats för överträdelser i någon av de förbjudna användningarna.

SEKTION 13 - UPPLYSNINGAR OM GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi garanterar inte, representerar eller försvarar att din användning av våra tjänster kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänst under obegränsad tid eller avbryter tjänsten när som helst, utan förvarning.

Du godkänner uttryckligen att din användning av eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig genom tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "som det är" och "som tillgängligt" för din användning utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller outtalad, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.

Under inga omständigheter är Lapland Ice & Light AB, våra styrelseledamöter, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, oavsiktlig, straffande, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller annat, som härrör från din användning av av tjänsten eller produkter som anskaffats med tjänsten eller för något annat krav som på något sätt är relaterade till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, några fel eller utelämnanden i något innehåll eller förlust eller skada av något slag som uppkommit till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjordes tillgängligt via tjänsten, även om de informerade om risker och/eller möjligheter. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, ska vårt ansvar begränsas i största möjliga utsträckning som lagen tillåter.

SEKTION 14 – SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Lappland Ice & Light AB och våra(t) moderbolag, dotterbolag, filialer, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatavgifter, som görs av någon tredje part på grund av eller som uppstår på grund av ditt brott mot dessa Användarvillkor eller de dokument som de genom hänvisning införlivar eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

SEKTION 15 – SKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall en sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och den ogenomförbara delen anses avskiljas från dessa Användarvillkor, sådan bestämmelse ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av kvarvarande övriga bestämmelser.

SEKTION 16 – UPPSÄGNING

Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Dessa Användarvillkor är giltiga om ej/förrän de avslutas av dig eller oss. Du kan när som helst säga upp dessa Användarvillkor genom att anmäla att du inte längre vill använda våra Tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi bedömer att du misslyckats, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller bestämmelser i dessa Användarvillkor, kan vi komma att säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas till och med datum för uppsägning och/eller följaktligen kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

SEKTION 17 – HELA AVTALET

Underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett upphävande av sådan rättighet eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och eventuella policyer eller operativa regler som vi lägger upp på denna webbplats eller i fråga om Tjänsten utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss och styr din användning av Tjänsten och ersätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag, oavsett muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, några tidigare versioner av Användarvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i tolkningen av dessa Användarvillkor får inte tolkas mot den part som formulerat dessa.

SEKTION 18 – TILLÄMPNINGSRÄTT

Dessa Användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller er Tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna på Morinsvägen 3, Kalix, BD, 952 51, Sweden.

SEKTION 19 – FÖRÄNDRINGAR I VILLKOREN

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår hemsida för ändringar. Din fortsatta användning av eller besök till vår hemsida eller Tjänsten efter inlägget av eventuella ändringar i dessa Användarvillkor innebär godkännande av dessa ändringar.

SEKTION 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor gällande Villkoren ska skickas till oss på info@ice-and-light.com.loopiadns.com